Eksamensangst og Personlig fremtræden

    Stå frem med dig selv!

 Træning i personlig fremtræden

 LivZonen tilbyder forløb for unge, som gerne vil forbedre deres personligev fremtræden, fx deres evne til at stå frem med sig selv og at tale i en gruppe.  Man kan bl.a arbejde med, hvordan man kan klare sig bedre ved mundtlige præsentationer og eksaminer – men det kan også være ud fra et ønske om at kunne skabe mere plads til sig selv i andre sociale sammenhænge. Forløbene består generelt af samtale, vejledning og inddragelse af forskellige mentale og/eller kropslige øvelser. 

Mange tror, at man bare er født til at være god til personlig fremtræden

– men sådan er det langt fra.

For langt de fleste af os er det tillærte redskaber – og ALLE kan lære at blive bedre!

 Individuelle forløb 

Det individuelle forløb tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og ønske med hensyn til både indhold og antal mødegange. Nogle har kun brug for få sessioner, mens andre har lyst til og brug for mere for at kunne fastholde sig selv i at ændre på vaner og handlemønstre i forbindelse med deres personlige fremtræden. Ved starten af et forløb formulerer vi skriftligt et mål med forløbet, så du har et parameter at evaluere efter. Du binder dig ikke til at fuldføre forløbet til målet er nået, men er naturligvis fri til at aflyse eller ændre aftaler fra gang til gang.

 Gruppeforløb  

Træning i personlig fremtræden og håndtering af eksamensangst kan også finde sted i en gruppe/workshop fordelt over et antal mødegange. Måske er I en gruppe studerende, der kender hinanden og gerne vil blive bedre til personlig fremtræden sammen, men du kan også henvende dig, selvom du er alene og gerne vil gå i en gruppe. I en gruppe er der rig mulighed for at blive udfordret og at træne sin evne til at stå frem med sig selv i en tryg og omsorgsfuld atmosfære. Som udgangspunkt er der max være 8 deltagere i en gruppe.