Psykoterapi

Generelt handler psykoterapi om at finde, udvikle og integrere iboende sansemæssige, følelsesmæssige og mentaliserende ressourcer inden for den nærmeste udviklingszone for personlighedsudvikling.

Ønsker du forandring i dit liv, er det nødvendigt, at du ser på og bliver mere bevidst om dine tanker og følelser, handlemønstre og forestillinger om dit liv og din situation, eftersom det er en vigtig del af dit her og nu og er med til at påvirke og opretholde din levevis og dine valg.

Psykoterapi er at være med det, der er i dig lige her og nu – følelser, tanker, stemninger og kropslige sansninger – og gennem samtale og nærvær at øge din bevidsthed om og kontakt tildine egne ressourcer og  andlemuligheder.

Nøgleord for terapien er værdighed og kontakt.
Dette skal forstås sådan, at samtalen foregår inden for en ramme, som støtter din følelse af personlig værdighed og din mulighed for at være dig selv i den sociale kontakt.